ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข เหล่านี้กำหนดเงื่อนไขระหว่างคุณกับเราเมื่อคุณเข้าสู่เว็บไซต์ mahaxxx.com ของเรา

การยอมรับ

โดยการใช้/หรือการเข้าชมเว็บไซต์ mahaxxx.com แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อกำหนดและเงื่อนไขตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ mahaxxx.com (เรียกรวมกันว่า “ข้อตกลง”) การเข้าเว็บไซต์ของเราแสดงว่าคุณตกลงที่จะตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โดยหากคุณไม่ทำการตกลงที่จะผูกพันข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้จากทางเรา คุณไม่สามารถเข้าชมเว็บไซต์ของเราได้
ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดย mahaxxx.com ได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว และคุณตกลงที่จะผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงและ/หรือการแก้ไขทั้งหมด หากคุณไม่ทำการยอมรับที่จะผูกพันตามการแก้ไขการเปลี่ยนแปลงและ/หรือการแก้ไขข้อตกลงใดๆ ทั้งหมด แสดงว่าคุณไม่ได้ใช้งาน mahaxxx.com

ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่อยู่ในที่นี้ใช้กับผู้ใช้ mahaxxx.com ทุกคนไม่ว่าจะเป็น ‘ผู้เยี่ยมชม’ หรือ ‘สมาชิก’ และคุณจะได้รับอนุญาตให้ใช้ mahaxxx.com ก็ต่อเมื่อคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมดและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามกฎหมายของข้อตกลงนี้

คำอธิบาย

เว็บไซต์ mahaxxx.com อนุญาตให้ดูและแบ่งปันภาพที่แสดงเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่รวมถึงภาพที่ไม่เหมาะสมทางเพศ นอกจากนี้ www.nong69.com ยังมีเนื้อหาวิดีโอและข้อมูลอื่นๆ บนอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้ mahaxxx.com อนุญาตให้ผู้ใช้ดูเนื้อหาและเว็บไซต์ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้

เว็บไซต์ mahaxxx.com อาจมีลิงก์บางอย่างไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่ง mahaxxx.com ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม mahaxxx.com แต่อย่างใด ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหานโยบายความเป็นส่วนตัวแนวปฏิบัติของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามใดๆ และทั้งหมดบนเว็บไซต์ mahaxxx.com ไม่สามารถเซ็นเซอร์หรือแก้ไขเนื้อหาของไซต์ของบุคคลที่สาม คุณรับทราบว่า mahaxxx.com จะไม่รับผิดชอบต่อความรับผิดใดๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

mahaxxx.com มีไว้สำหรับการใช้งานส่วนตัวของคุณและจะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อความพยายามทางการค้าใดๆ ยกเว้นที่ได้รับการรับรองหรืออนุมัติโดย mahaxxx.com โดยเฉพาะห้ามใช้ mahaxxx.com ที่ผิดกฎหมายและ/หรือโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการรวบรวมชื่อผู้ใช้และที่อยู่อีเมลสำหรับการส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์หรือการจัดเฟรมหรือการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ mahaxxx.com โดยไม่ได้รับอนุญาต

การเข้าถึง

ในการใช้เว็บไซต์นี้ คุณต้องยืนยันว่าคุณมีอายุ 18 ปีเป็นอย่างน้อย และ/หรืออายุเกินกว่าเกณฑ์ส่วนใหญ่ในเขตอำนาจศาลที่คุณอาศัยอยู่และจากการที่คุณเข้าถึงเว็บไซต์ที่ผู้มีอายุส่วนใหญ่มากกว่าสิบแปดปี (18 ปี) หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี และ/หรืออายุต่ำกว่าบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายที่คุณพักอาศัยอยู่เข้าใช้เว็บไซต์ คุณจะระงับให้ใช้เว็บไซต์จนกว่าจะบรรลุนิติภาวะ