ศิลปะการเย็ด

กามสูตร ถือเป็นตำราการเย็ดที่เก่าแก่ที่สุดในโลก บ่งบอกถึงขนบสังคมและการเมืองของอินเดีย เมื่อกว่า 2000 ปีก่อน ดังนั้นมันจึงเป็นมากกว่าวรรณกรรมอันพากเพียร เพราะถือเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับศิลปะการเย็ด

อย่างไรก็ตาม มนุษย์เป็นสัตว์ที่ชื่นชอบการทดลองอะไรแปลกใหม่ เราจึงได้เห็นท่วงท่าที่ฉีกตำรากามสูตรขาดเป็นวิ่น อย่างการเย็ดตูด ซึ่งต้องยืดอกยอมรับว่าในปัจจุบันนั้นเป็นเพียงแค่รสนิยมทางเพศของคนจำพวกหนึ่งเท่านั้น